ACCESS CONSCIOUSNESS


dain-ve-gary-300x199Gary M. Douglas’ın kurduğu ve Dr. Dain Heer ile birlikte geliştirerek eğitim ve seminerlerle günümüze getirdiği Access Consciousness, insanlarda daha fazla bilince erişmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış prosesler ve araçlar setidir. Bilinç yargı olmaksızın her şeyi kapsar. Hayatımızın her alanında tamamen farkında olma, tamamen var olma istekliliği ve kapasitesidir. Bilinçlilik sürekli olarak daha fazla olasılığa daha fazla seçeneğe ve daha fazla yaşama kendimizi açma yeteneğimizdir. 

Access’in daveti, kendinizi gerçekte olduğunuz sonsuz varlık olarak tanımaya ve sizin ötenizde, olduğunuzu düşündüğünüz kendinizin ötesinde bir yaşam yaratmaya adım atmaya yardım etmektir. Sonsuz bir varlık olarak sonsuz algı, biliş, olma ve alıp kabul etmekten işlev yaparsınız. Sonsuz bir varlık olarak her zaman her şey mümkündür ve tüm seçim size aittir.

Sonlu bir varlığın eğilimi, düşünceler, hisler ve duygulardan işlev yapmaktır. Access Bilinci, düşüncelerinizin, hislerinizin ve duygularınızın kutupluluğundan, hapsinden, koşullandırmasından ve sınırlamasından sizi özgür bırakmak ile ilgilidir. Sınırlılık durumundan işlev yaptığımız zaman çok az seçime ve sınırlı olanaklara sahip olmayı seçeriz.

Kutupluluk, her şeyi gerçekte oldukları gibi görmemizi engeller, dolayısıyla değiştirmek istediğimiz şeyleri değiştiremeyiz. Bu gerçekliğin travması ve dramı, karışıklığı ve entrikasından işlev yapmamızı devam ettirir. Kutupluluğa bağımlılığımız var olan en güçlü bağımlılıklardan biridir.

Bizi bu bağımlılıktan özgürleştiren en büyük araçlardan biri izin vermekten işlemektir. İzin vermek, kabul etmek her şeyin yalnızca ilginç bir bakış açısı olduğu yerdir. İzin vermek, hayatımızın her alanında aynı fikirde olduğumuz ya da direnç gösterdiğimiz tüm bakış açılarının, hislerin, düşüncelerin, duyguların, inançların, yargıların, hükümlerin farkına varmamızı sağlar.

Düşündüğümüz, hissettiğimiz, inandığımız, yargıladığımız veya karar verdiğimiz her şeyin yalnızca ilginç bir bakış açısı olduğunu hatırlayarak, kendimizi özgürleştirmeye başlayabiliriz.

“Bilinç yaşamınızda her anda kendinizi veya başka birini yargılamadan var olma yeteneğidir. Her şeyi alma, hiçbir şeyi reddetmeme ve hayatta arzuladığınız her şeyi – şu anda sahip olduğunuzdan daha büyük ve hayal edebileceğinizden daha fazla olan bir şeyi – yaratma yeteneğidir.

Kendinizi beslemeye ve özen göstermeye istekli olsaydınız ne olurdu? Olmasının mümkün olmadığına karar vermiş olduğunuz her şeyi olmak için kapıları açsaydınız ne olurdu? Dünyanın olanakları için ne kadar önemli olduğunuzu kavramanız için ne gerekir?  

Access Consciousness’ın kurucusu Gary Douglas’ın  daveti:

Hayal Edin…

Dünya daha bilinçli bir yer olsaydı bu nasıl olurdu? Acaba şu an var olan savaşlar, tahribat ve zorluklar var olmaya devam eder miydi? Bilinçlilik düzeyinde bunların hiçbiri var olamaz.

Access’in hedefi bizi, kendimizi değiştirerek hayatımızdaki dramaları, travmaları, çılgınlığı değiştirebilme olasılığını arttıracak kadar yeterli bilinçte olabileceğimiz bir alana getirmektir.

Ya yaptığınız her şeyi o kadar bilinçle yapsaydınız ki sonuç olarak çevrenizdekiler de bilinçli olmayı seçselerdi bu nasıl bir şey olurdu? Ya Siz daha büyük olasılıklar için ilham veren olsaydınız bu nasıl olurdu?

Arzu ettiğiniz değişimi yaratmak için kaynak sizsiniz. Ama o olmaya gönüllü olmalısınız.

Bilinç yaratılan tüm ayrım duvarlarını ortadan kaldırma olasılığıdır. Bunun Dünya gezegenindeki gerçekliğimiz haline gelmesi için ne yapmak gerekir?

Sadece bunu seçmeniz gerekir.